PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ NA ŠKOLÁKY

Jako každoročně jsme pro děti z naší mateřské školy připravili velký svátek. Jednalo se o pasování předškoláků na školáky.

Děti totiž čeká velký krok ze světa školky do světa školy. Věříme, že si i tuto svou další cestu užijí přinejmenším tak, jako jsme si společně naplno užili čas ve školce, a že jim z předškolního období zůstanou krásné vzpomínky.

Našim budoucím školáčkům přejeme úspěchy nejen ve školních lavicích, rodičům navíc děkujeme za projevenou důvěru.