Úřední hodiny

Úřední hodiny v době letních prázdnin jsou stanoveny takto:

3. 7. – 25. 8. každé pondělí a středu od 9 do 12 hod.
28. 8. – 1. 9. každý pracovní den od 9 do 13 hod.