PROJEKTOVÝ DEN V ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE V BRNĚ

Dne 19. 6. 2022 se žáci S1AN a S3A  zúčastnili projektového dne v České národní bance v Brně, kde si rozšířili znalosti z oblasti bankovnictví.

Nejdříve se formou přednášky a audiovizuálního programu seznámili s principy bankovní soustavy a funkcemi centrální banky. Dále se dozvěděli spoustu zajímavostí o české měně a jejich ochranných prvcích.

Žáky zaujaly zejména ukázky padělků a výročních i pamětních mincí. Následovala prohlídka expozice s názvem „Lidé a peníze“, která nabízí historii vývoje peněz od naturální směny přes první stříbrné i zlaté mince, až k dnes používaným korunovým bankovkám a mincím.

Výstava prezentuje ucelený vývoj měny a financí v Čechách a na Moravě, včetně vývoje České národní banky od jejího založení až dodnes.

Na závěr si žáci ověřili svoji pozornost a nově nabyté informace v zábavném kvízu.