Krajské kolo Ekonomické olympiády s účastí našeho studenta!

V pátek, 5. dubna se uskutečnilo krajské kolo Ekonomické olympiády na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Mezi cca 150 nejlepších studentů krajských středních škol se probojoval náš žák Jaroslav Buchlak (S2AN).

Testování znalostí z ekonomie a financí proběhlo formou písemného testu, který se skládal z uzavřených i otevřených otázek týkajících se mikroekonomie, makroekonomie i aktuálního ekonomického přehledu a podnikatelského myšlení. Ekonomickou olympiádu spoluvytvářejí ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání a České národní banky.

Po písemném testu si UTB připravila pro účastníky soutěže a jejich pedagogický doprovod malé občerstvení a zajímavou odbornou přednášku Ing. et Ing. Vojtěcha Sadila, Ph.D. z Ústavu Financí a účetnictví na téma Pojetí ekonomie ve světové literatuře a povinné četbě.

Jardovi moc gratulujeme a chválíme za reprezentaci školy!