PREVENCE SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Ve čtvrtek 13. ledna 2022 se na naší škole uskutečnily dvě přednášky metodika prevence ze Vsetína, Ing. Jana Plška. Pan lektor byl velmi pozitivní, energický a bezprostřední, takže formou her, kvízů a soutěží zapojil všechny žáky.

Třída S2A se zúčastnila přednášky na téma Parta a přátelství. V úvodu se žáci představili formou jednoduché hry a měli říct, jaký si myslí, že je rozdíl mezi přítelem a kamarádem. Většinou se shodli na tom, že největší rozdíl je v tom, kolik s nimi tráví času a jak moc jim věří. Poté jim byl představen film Pád do ticha, který provázel celou přednášku.

Třída S3A se zúčastnila přednášky na téma Zač utrácet svůj život. Nejprve měli zkusit, jak dobře zvládnou odhadnout neznámého člověka. Některým se dařilo více, jiným méně. Poté měli srovnat, jak vypadá jejich běžný, typický den a jak by vypadal jejich ideální, vysněný den.

„Z celé přednášky si odnáším přesvědčení, že každý člověk si má jít za svým snem, užít si život a nebát se někdy i zariskovat. Vyplatí se investovat více času do věcí, které mi pomůžou dosáhnout cíle,“ okomentovala přednášku Šarlota.

David dodal: „Velmi se mi líbilo celkové pojetí přednášky. Probíhala totiž formou zapojení posluchačů prostřednictvím her a soutěžních aktivit. Nebylo to jen „nudné povídání“, ale opravdu zajímavé zpracování tématu přednášky.“