Ředitelské volno pro žáky SŠ ve dnech 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění vyhlašuje ředitelka školy na dny 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024 ředitelské volno.

Ředitelské volno se vztahuje na žáky SŠ, a je vyhlášeno z organizačních a provozních důvodů – konání jednotných přijímacích zkoušek.