Vánoční hvězda

Motto:

Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce vás bude hřát pocit, že jste pomohli nemocným dětem.“

Vánoční hvězda je tradiční předvánoční projekt neziskové organizace Šance Olomouc (www.vh.sanceolomouc.cz).
Vánoční hvězda se stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce i v naší republice. Má přinášet lásku a klid do rodiny.
Prodejem živých květin, těchto krásných symbolů Vánoc, organizace získává finanční prostředky na léčbu a podporu dětských onkologických pacientů.
Jsme rádi, že jsme letos i my mohli přispět svým dílem na tuto ušlechtilou aktivitu. Mezi středoškoláky a učiteli se podařilo vybrat celkem 3 900 Kč. Studenti si květinou vyzdobili třídy, mnozí z nich si hvězdu koupili pro své blízké.

Věříme, že se do projektu zapojíme i v příštích letech, a vytvoříme tak na naší škole hezkou tradici.
Děkujeme všem, kteří koupí vánoční hvězdy podpořili tento projekt.

Mgr. Hana Cibulková
organizátorka akce