Projektová výuka „Vizuální identita“

Dne 20. 2. 2023 se naši žáci oboru Podnikání zúčastnili projektového dne s tématickým zaměřením na mediální gramotnost v rámci projektu ŠABLONY ORBIS SŠ v ateliéru Digitální Design Fakulty Multimediálních komunikací UTB formou workshopu na téma: Co je to vizuální identita a jak ji správně vytvořit. Tento workshop byl pod odborným vedením akademického pracovníka a lektora MgA. V. Skácela, který se specializuje se na praktické výstupy aplikované vizuální komunikace: grafický a digitální design, typografie a obalový design. Problematice tvorby komplexního vizuálního stylu se věnuje od roku 2003.

V úvodní části workshopu se žáci se seznámili s problematikou aplikované vizuální identity a jejími základními principy.
V další části žáci pracovali pod dohledem lektora ve dvojicích na reálném zadání formou cvičení, kdy si připravili vlastní podnikatelský nápad a poté si zahráli na zadavatele zakázky a zhotovitele, kteří mají pro klienta připravit vizuální identitu značky.
Workshop byl ukončen diskuzí a odbornou zpětnou vazbou.